Počeo je prvi kurs turskog jezika u 2019. godini

20/02/2019

U Mostar Yunus Emre Enstitüsü je 18. februara 2019. godine počeo proljetni ciklus kurseva turskog jezika za odrasle sa 62 polaznika.  

Yunus Emre Enstitüsü je 2014. godine započeo sa organizovanjem kurseva turskog jezika, koji se, u skladu sa evropskim referentnim okvirom za jezike, odvijaju na šest razločitih nivoa: A1, A, B1, B2, C1 i C2. Svaki nivo se sastoji od dva ciklusa, a svaki ciklus od 72 časa, koji se održavaju dva puta sedmično po 3 časa. Nastava se odvija na turskom jeziku, uz korištenje kompleta udžbenika  pod nazivom “Yedi İklim Türkçe Öğretim”, pripremljenih od strane Yunus Emre Enstitüsü u skladu sa evropskim referentnim okvirom za jezike. U nastavnom procesu na našim kursevima turskom jezika koriste se materijali koji su namijenjeni razvijanju sposobnosti čitanja, slušanja, pisanja i govora. Na našim kursevima predaje stručan i iskusan profesorski kadar. Sve aktivnosti koje realizuje Mostar Yunus Emre Enstitüsü mogu se pronaći u kataloğu pripremljenom u našem Centru.

Na kursevima turskog jezika koje je dosad organizovao Mostar Yunus Emre Enstitüsü, turski jezik je naučilo 776 polaznika. Pored organizovanja kurseva turskog jezika, Mostar Yunus Emre Enstitüsü kroz svoje raznovrsne projekte promoviše tursku kulturu, umjetnost, historiju i književnost u Mostaru.

Osim što u školskoj 2018-2019 godini ukupno 1541 učenik uči turski kao drugi strani jezik u okviru projekta “Moj izbor je turski” u 20 osnovnih i 9 srednjih škola na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u kojem se nalazi i djeluje, Mostar Yunus Emre Enstitüsü je za ove učenike obezbijedio udžbenike i drugi edukativni materijal.  

 

Mostar Yunus Emre Enstitüsü podučava turski jezik u medresi i dječijim vrtićima

Projekat “Turski jezik u predškolskoj dobi”, sa čijom je realizacijom Mostar Yunus Emre Enstitüsü započeo 2017. godine u dječijem vrtiću “Ciciban” sa 15 mališana, nastavlja se i ove godine. Kroz ovaj tekući projekat u vrtiću “Ciciban” tokom 2018-2019 školske godine 13 djece se susrelo sa učenjem turskog jezika. Mostar Yunus Emre Enstitüsü obavlja pripreme za nastavak realizacije spomenutog projekta u vlastitim prostorijama.

U okviru projekta “Vrijeme je za turski”, započetog tokom 2017-2018 školske  godıne sa ciljem podučavanja turskog jezika u medresama na području Bosne i Hercegovine, ove godine u Karađoz-begovoj medresi u Mostaru turski jezik za početnike uči 31 učenik.

 

Nastavljaju se upisi na kurs turskog jezika za djecu i konverzacijski klub

Nastavlja se upis na kurs turskog jezika namijenjen djeci starosne dobi od 9-12 godina. Uporedo sa tim, na zahtjev profesora koji su na području HNK angažovani na realizaciji projekta „Moj izbor je turski“, započeo je i upis u “Konverzacijski klub”, koji ima za cilj razvijanje konverzacijskih vještina  kod učenika koji u školi uče turski kao drugi strani jezik.