Počinju Kursevi Turskog Jezika u 2019.-Toj Godini

Proljetni ciklus kurseva turskog jezika za odrasle u Mostar Yunus Emre Enstitüsü počinju na datum 18.02.2019.

Kursevi turskog jezika će se formirati na osnovu prethodnog poznavanja jezika, te se na taj način podijeliti na 6 različitih nivoa i to: A1, A2, B1, B2, C1, C2 grupe. A1 predstavlja prvu grupu i čine je početnici, dok je C2 završna grupa u kojoj turski izučavaju učenici sa izuzetno jakim poznavanjem turskog jezika. Svaki od spomenutih ciklusa traje ukupno 72 časa (6 sati sedmično). Kursevi u Institutu se održavaju u skladu sa Zajedničkim evropskim referentnim okvirom za jezike, te se predavači i studenti  od samog početka koriste isključivo turskim jezikom. Na nastavi se koriste specijalni udžbenici, izdanja Instituta, napravljeni isključivo za podučavanje turskog jezika strancima, te savremena tehnička pomagala usmjerena na razvijanje vještina čitanja, pisanja, slušanja i govora. Predavači na kursevima su stručnjaci u svojim poljima, koji su posebno obučeni za podučavanje turskog jezika strancima. Na kraju svakog nivoa uspješnim učenicima koji polože ispit poznavanja jezika će se dodijeliti certifikat.

Svi zainteresirani koji žele da provjere svoj nivo poznavanja turskog jezika mogu aplicirati za test provjere nivoa znanja koji će se održati 11. i 12.02.2019. u prostorijama Instituta.

Prijave za kurs traju do 15.02.2019.

Kurs počinje 18.02.2019.

Za sve detaljne informacije pozovite Mostar Yunus Emre Enstitüsü na +387 36 551 789