×

Error message

Notice: unserialize(): Error at offset 4 of 4 bytes in variable_initialize() (line 1202 of /home/yeeorg/public_html/includes/bootstrap.inc).

Naučite turski jezik

Naučite turski jezik

Yazıcı-dostu sürüm

NASTAVA TURSKOG JEZIKA U NAŠIM KULTURNIM CENTRIMA

U našim kulturnim centrima održavaju se kursevi turskog jezika na različitim stepenima i namijenjeni različitim grupama polaznika. Osim općih kurseva turskog jezika organizuju se kursevi poslovnog turskog, turskog za djecu, radionice prevođenja, turski jezik za štampu i medije i sl. 

Naši kulturni centri

 

PROJEKAT “MOJ IZBOR JE TURSKI”

Zalaganjima i trudom našeg Instituta turski jezik se izučava kao izborni predmet ili obavezni drugi strani jezik kako osnovnim i srednjim školama, tako i visokoškolskim institucijama u Bosni i Hercegovini, Gruziji, Poljskoj, Japanu, Egiptu, Crnoj Gori i Rumuniji.

U okviru projekta omogućen je ulazak turskog kao izbornog stranog jezika u zvanične nastavne planove i programe, osmišljen je plan i program nastave, te pripremljeni setovi za učenje turskog kao stranog jezika namijenjeni osnovnim i srednjim školama.

 

PRIPREMNA NASTAVA TURSKOG JEZIKA

Institut Yunus Emre u saradnji sa Ministarstvom za tursku dijasporu i rodbinske narode, studentima koji za studij u Turskoj dobiju Stipendiju Vlade Republike Turske, obezbjeđuje učenje turskog jezika u svojim centrima, u matičnim zemljama, prije odlaska na studij.

Stipendije Vlade Republike Turske: www.ytb.gov.tr

 

LJETNA ŠKOLA TURSKOG JEZIKA

Program Ljetne škole turskog jezika koji se svake godine organizuje u Turskoj održava se uz učešće polaznika kursa Instituta Yunus Emre, kao i studenata na odsjecima za turkologiju u različitim zemljama. Učesnicima se pruža prilika da znanje turskog jezika stečeno u matičnim zemljama praktično primjene u Turskoj. Na ovom programu učenici, pored toga što razvijaju svoje jezične vještine, imaju priliku da posjete i upoznaju historijska i turistička mjesta gradova u kojim borave i obližnjih mjesta.

Ljetna škola turskog jezika: turkceyazokulu.com.tr

 

UČENJE TURSKOG NA DALJINU

Pomoću Portala za učenje turskog jezika na daljinu pripremljenog uz upotrebu savremenih tehnologija, Institut Yunus Emre pruža mogućnost učenja turskog jezika bez obzira na vrijeme i mjesto. Portal omogućava učenje turskog jezika kroz stepene od kojih svaki sadrži prikladne grupe riječi i gramatičke jedinice, fraze koje učenik može često koristiti u svakodnevnom životu i vježbe koje se tiču sve četiri osnovne vještine poznavanja jezika.

Portal za učenje turskog jezika: turkce.yee.org.tr

 

NAUČİTE TURSKİ S VİDEOZAPİSİMA

Naučite turski bez odlaska na kurs zahvaljujući video časovima koji su pripremili stručni profesori turskog jezika na osnovu "Yedi Iklim" knjiga za turski jezik. Klikom na link ispod možete pogledati videe podijeljene prema lekcijama.

Video

 

MATERIJALI ZA UČENJE TURSKOG JEZIKA

U skladu s potrebama i karakteristikama ciljane grupe, uzimajući za osnovu savremene metode podučavanja jezika, Institut Yunus Emre radi na razvijanju nastavnih planova, programa i materijala.

Çocuklar İçin Türkçe (ÇİT)

Izdanje namijenjeno za djecu uzrasta od 6 do 9 godina. Sastoji se od 4 dijela.

(udžbenik, priručnik za nastavnika, CD s audio lekcijama)

Türkçe Öğreniyorum

Izdanje namjenjeno za djecu i mlade uzrasta od 10 do 15 godina, obuhvata dva početna stepena, A1 i A2. Sastoji se od 4 dijela.

(udžbenik, radna sveska, CD s audio lekcijama)

Yedi İklim Türkçe

Izdanje namijenjeno mladima koji imaju 16 godina i više, obuhvata 6 stepena, od A1 do C2.

(udžbenik, radna sveska, priručnik za nastavnika, CD s audio lekcijama)

Resimlerle Kelime Öğreniyorum

Slikovni rječnik pripremljen za stepen A1. Sadrži 600 riječi sa prevodom na engleski, ruski i arapski jezik, i vježbe.

Konuşma ve Yazma Kitabı

Knjiga za vježbe pričanja i pisanja za stepen A1. Koristi se kako u klubovima za turski jezik tako i  na kursevima. Sadrži ukupno 186 fotografija i vježbe vezane za njih.

Video Etkinlik Kitabı

Izdanje sa video vježbama namijenjenim za stepene A1 i A2. Sastoji se od 32 tematske jedinice koje sadrže video i vježbe.

 

ISPIT ZNANJA TURSKOG JEZIKA (TYS)

TYS, Türkçenin uluslararası geçerliğe sahip standart bir sınava kavuşması ve yabancı öğrenci kabulünü kolaylaştıran politikalara destek olunması amacıyla, Yunus Emre Enstitüsü tarafından geliştirilen bir dil yeterlik sınavıdır. Yılda 3 defa uluslararası ölçekte uygulanan sınavda başarılı olan adaylar, Türkiye’de eğitim alma hakkı kazandıklarında hazırlık sınıfı okumaktan muaf tutulmakta ve iş başvurularında büyük avantaj elde etmektedirler.

U cilju formiranja standardnog ispita koji će biti međunarodno priznat i radi pojednostavljivanja politike prijema stranih učenika na studij u Turskoj, Institut Yunus Emre razvio je TYS, Ispit znanja turskog jezika. Ispit se održava prema međunarodnim standardima, tri puta u jednoj godini. Kandidati koji uspješno polože Ispit bivaju oslobođeni pohađanja pripremne nastave turskog jezika prilikom studija u Turskoj, a ujedno mogu ostvariti i veliku prednost prilikom prijave za posao.

TYS: tys.yee.org.tr

 

EDUKACIJA NASTAVNIKA

Institut Yunus Emre organizuje različite edukacijske programe u cilju zadovoljavanja potreba za stručnim kadrom na polju podučavanja turskog kao stranog jezika.

Neki od edukacijskih programa Instituta:

  • Certificirani program za nastavnike turskog kao stranog jezika
  • Certificirani program za strane svršenike turkologije o nastavi turskog kao stranog jezika
  • Seminari o nastavi turskog kao stranog jezika
  • Programi interkulturalne adaptacije
  • Programi stručnog usavršavanja

 

ISPITI ZA STRANE UČENIKE (YÖS)

Ispit za strane učenike (YÖS) je ispit koji polažu strani učenici koji žele studirati na jednoj od visokoškolskih ustanova u Turskoj, a rezultate ispita mogu se koristiti prilikom prijave na studij. Institut vrši koordinaciju Ispita za strane učenike koje u inostranstvu organizuju univerziteti s kojima je potpisan sporazum, vodi brigu o tome da se ispit održi u prikladnim sredinama i uz odgovarajuće uslove.

 

PODUČAVAMO TURSKI UZ UPOTREBU SAVREMENIH METODA!

Pametne table, certificirani nastavnici, pomoćni izvori, tematski posteri, nastavni materijal za ciljane grupe učenika, učionice “U” uređenja sa 8 do 16 učenika…

Institut Yunus Emre radi na podučavanju turskog kao stranog jezika na međunarodnom planu, te u tom cilju priprema nastavne materijale i nastavna pomagala prema potrebama učenika i na osnovu savremenih standarda.

 

PODUČAVAMO CIJELI SVIJET TURSKOM JEZIKU

Pored kurseva turskog jezika koji se od 2009. godine organizuju u našim centrima širom svijeta, radom i zalaganjem našeg Instituta turski jezik je naučilo oko 100.000 osoba u inostranstvu,  u državnim školama koje provode nastavu turskog kao izbornog ili drugog stranog jezika, i na odsjecima za turski jezik i književnost.