Darivanje Krvi Spašava Živote

10/12/2018

Mostar Yunus Emre Enstitüsü, Centar za edukacijske kurseve i umjetnost KAYMEK Mostar, i Odjel za transfuziologiju Kantonalne bolnice "Safet Mujić" Mostar su u Mostaru organizovali akciju dobrovoljnog darivanja krvi. 

Akcija je priređena nakon sastanaka osoblja Instituta, KAYMEK-a, i Odjela  za transfuziologiju na kojima su kao ciljevi akciji postavljeni dizanje svijesti o važnosti dobrovoljnog darivanja krvi, te skretanje pažnje na neke od problema koji se pojavljuju kada postoji manjak krvi. 

Građani Mostara, osoblje i kursisti Instituta i KAYMEK-a su se pridružili akciji te su se svojim nesebičnim postupcima skupa sa osobljem Odjela za transfuziologiju pobrinuli da okonča uspješno. Prijatno i srdačno osoblje Kantonalne bolnice "Safet Mujić" Mostar je edukovalo svakog dobrovoljnog darivaoca, a i one koji žele da postanu darivaoc, u vezi sa postupkom dobrovoljnog darivanja krvi. 

Prepoznavajući važnosti ove i sličnih akcija, organizatori aktivnosti su odlučili da akciju dobrovoljnog darivanja krvi ponavljaju redovno.